Elementary

Junior High

High School

Alternative

Girls Basketball

Coach Kristan Dixon & Coach Amy Wright

         Standings and Brackets

          Girls Basketball Blog

Girls Basketball Schedule

December 13     North Davis @ Kaysville

December 18     Kaysville @ Central Davis

January 3          Kaysville @ West Point

January 8          Centennial @ Kaysville

January 10        Kaysville @ Millcreek

January 17         Farmington @ Kaysville

January 23        Kaysville @ Mueller Park

January 24        South Davis @ Kaysville

January 29        Centerville @ Kaysville

January 31         Kaysville @ Bountiful

TOURNAMENT

February 5   First Round

February 7   Quarter Finals

February 11  Semi-Finals

February 13  Finals